Published 13 Feb 2015 at 21:44

Urban

The Netherlands is one of the most dense populated countries in the world. A lot of nature has been lost for the needs of men and still lot of areas are under pressure. But nature always finds a way. Here lapwings gather on a submerged field on the edge of the city. While people are leaving the office to go home the birds settle for the night. The thing I noticed is that none of the workers switched of the lights when leaving contributing to the Netherlands being the most light-poluted country as well.

Nederland is een van de dichts bevolkte landen ter wereld In het verleden is er veel natuur verloren voor de welvaart der volkeren en nog steeds staan veel gebieden onder druk. Deze kieviten verzamelden op een ondergelopen braakliggend land aan de rand van een industrieterrein. Terwijl de werknemers het kantoor verlaten maken de vogels zich klaar voor de nacht. Opvallend was dat niemand bij het verlaten van het kantoor het licht uit deed en zo moedwillig ook bijdraagt aan Nederland als meest licht vervuilend land ter wereld.

Comments (0)

    Add new comment

    * The 'name', 'email' and 'comment' fields are required.